Geaccrediteerd en onafhankelijk
Menu

Clozapine bij ouderen

Door op 01-09-2023
  • 00Reacties (0)

Samenvatting

Bij ouderen met schizofrenie wordt onvoldoende vaak clozapine voorgeschreven, het meest effectieve antipsychoticum bij therapieresistentie. Dit is vooral vanwege de hogere kans op bijwerkingen bij ouderen, die in veel reviewartikelen wordt genoemd. Vergelijkend onderzoek tussen ouderen en volwassenen ontbreekt echter.

In deze webinar bespreek ik kort de literatuur over clozapine bij ouderen, aangevuld met ons eigen onderzoek naar alle tussen 2011 en 2020 met clozapine gestarte patiënten van de Parnassia Groep met een therapie-resistente schizofrenie (TRS). In het EPD werd systematisch gezocht naar gerapporteerde bijwerkingen en naar redenen om te stoppen met clozapine. Je krijgt tijdens de webinar antwoord op de vraag of ouderen met therapieresistente schizofrenie wel of niet een groter aantal bijwerkingen hebben bij gebruik van clozapine dan jonger-volwassenen, of ouderen meer last hebben van specifieke bijwerkingen zoals neutropenie/agranulocytose, en of ouderen eerder stoppen met clozapine vanwege bijwerkingen dan volwassenen. Belangrijk is tenslotte de vraag of clozapine altijd (definitief) gestaakt moet worden wanneer een neutropenie optreedt.

.

Al geregistreerd? Log dan eerst in

Bestel nu voor €60,-

Over deze module

Door Kok, R.M.
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Verschijningsdatum 1 september 2023
Collectie PsyLearning - Jaargang 0 - editie 1 - Meet the expert

Leerdoelen

Na het volgen van deze aflevering van videolearning kun je:

  • aangeven wat de therapeutische spiegel is van clozapine en hoe hiermee in de praktijk het best omgegaan kan worden; 
  • benoemen wat bij clozapinegebruikers de kans is op agranulocytose en welke factoren daarop van invloed zijn;
  • uitleggen wanneer er sprake is van agranulocytose en hoe en waarom je hier diagnostiek naar uitvoert bij ouderen die clozapine gebruiken;
  • samenvatten wat de resultaten zijn van het vergelijkend onderzoek dat de spreker heeft gedaan naar het aantal clozapinebijwerkingen en de aard daarvan bij jongere volwassenen versus ouderen;
  • oudere patiënten adequaat instellen op clozapine en bepalen welke acties nodig zijn om de kans op (verergering van) bijwerkingen te minimaliseren.   

Winkelmandje

(Nog) geen modules in je winkelmandje